KABAR DAN BITASYON

« In bitasyon fonnkér si Kazkabar ! Wopé anou la, amwin la sanm bann dalon mizisyin, épi lasosyasyon sanm Bèkrozanbann!
Rendez-vous le dimanche 15 novembre 2020 de 14h à 17h à Bois Rouge ek LantantKazkabar 🙏🏾
Infos, réservations :
Adresse Kazkabar : chemin de l’école Bois-Rouge 97460 St Paul